دکتر مقداد عبداله پور علی تپه

سمت: مدیریت تحقیقات و فناوری
رشته تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی دارویی
ایمیل : abdollahpour1983@yahoo.com
تلفن : 52255512-16-071 (داخلی 166)