دکتر سمانه حاجی حسینی

سمت: کارشناس مسئول پژوهشی
رشته تحصیلی: دکترای ژنتیک مولکولی
ایمیل : shajihoseini@larums.ac.ir---shajihoseini@yahoo.com
تلفن : 52255512-16-071 (داخلی 187)
شرح وظایف
 • کارشناس علم سنجی
 • معرفی شاخص های علم سنجی
 • معرفی ایندکس های معتبر در حوزه علم سنجی
 • معرفی مجلات معتبر علمی ایران
 • معرفی نشریات معتبر و ایندکس آنها
 • ارائه گزارش های مستند از وضعیت جاری تولیدات علمی کشور
 • کارشناسی و ارزشیابی مقالات و همایش های داخلی و خارجی کشور
 • تخصیص جایزه مقالات و همایش های داخلی و خارجی کشور
 • مدیر اجرایی سایت
 • کارشناس کمیته اخلاق
 • کارشناس ارزشیابی وزارتخانه
 • مسئول هماهنگی کارگاه ها
 • کارشناس اداره انتشارات