خانم نسیمه شفیعی

سمت: کارشناس پژوهشی
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
ایمیل : Shafiei.68@larums.ac.ir---shafieinasim@yahoo.com
تلفن : 52255512-16-071 (داخلی 187)
شرح وظایف
  • کارشناس طرحهای پژوهشی
  • دبیر شورای پژوهشی
  • مسئول اطلاع رسانی
  • مسئول هماهنگی کارگاه ها
  • هماهنگی در ارتباط با امور مالی طرح های تحقیقاتی
  • صدور گواهی مربوط به طرح ها
  • کارشناس همایش ها و کنگره های بین المللی