۱۳۶۵
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 19 تا 21 آبان 1400

چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت سلامت هوشمند، از تاریخ ۱۹ ام تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی وارستگان برگزار می گردد.

آدرس سایت همایش: http://hic.varastegan.ac.ir

شماره دبیرخانه: ۰۵۱۳۵۰۹۱۱۶۰ داخلی ۳۴۱