۲
نوع مشارکت: شرکت کننده
تاریخ برگزاری : 1399/5/1

  مشاهده سایت همایش

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی بابل

تاریخ برگزاری: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ ( از ساعت ۹ لغایت ۱۲/۳۰ صبح) به صورت غیر حضوری

محورهای اصلی سومین همایش ملی شفای پایدار

۱ . بررسی رجالی و فقه الحدیثی رساله ذهبیه

  1. سلامت معنوی
  2. جریان شناسی نویسندگان روایات طبی

نکات قابل توجه برای ورود به وبینار این همایش در فایل پیوست آورده شده است.

دانلود فایل پیوست