محتواهای آموزشی

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

file name : -مراقبت-از-حیوانات-آزمایشگاهی.pdf
file size : 4 MB
دانلود

راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

file name : -اخلاق-در-پژوهش-بر-سلولهای-بنیادی.pdf
file size : 3 MB
دانلود

راهنمای سامانه منبع یاب وزارت بهداشت

file name : -استفاده-از-سامانه-منبع-یاب.pdf
file size : 652 KB
دانلود

راهنمای دسترسی آزاد مجلات Doaj

file name : -دسترسی-آزاد-مجلات-DOAJ.pdf
file size : 1 MB
دانلود

راهنمای جستجو در Magiran

file name : magiran.pdf
file size : 614 KB
دانلود

راهنمای دسترسی به Medicin

file name : Guide_to_Access_Medicine.pdf
file size : 865 KB
دانلود

راهنمای pubmed central

file name : Pubmed_Central.pdf
file size : 2 MB
دانلود

راهنمای pubmed basic

file name : pubmedbasic.pdf
file size : 3 MB
دانلود

راهنمای بانک اطلاعاتی کلینیکال کی

file name : Clinicalkey_full.pdf
file size : 1 MB
دانلود

راهنمای جستجو در Elsevier

file name : -جستجو-در-الزیویر.pdf
file size : 514 KB
دانلود

راهنمای آموزشی wiley

file name : -وایلی.pdf
file size : 1 MB
دانلود

راهنمای آموزشی scopus

file name : -اسکاپوس.pdf
file size : 2 MB
دانلود