ارتباط با ما

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آدرس

فارس، لارستان، شهرجدید-بلوار غدیر شمالی-خیابان کارمندان-پشت بازار بزرگ لارستان

تلفن

071-52255512، داخلی187

پست الکترونیک

research@larums.ac.ir

دورنگار

52255484 -071

فرآیند۱۰