مدیریت تحقیقات و فناوری

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

انتشار سی و هشتمین به روزسانی سازمان بهداشت جهانی در خصوص وضعیت کرونا

file name : 38th-who-regulatory-update-on-covid-19_12sep2021.pdf
file size : 907 KB
دانلود

گزاره برگ ۴۵ کووید-۱۹

file name : -برگ45.pdf
file size : 4 MB
دانلود

گزاره برگ ۴۴ تحقیقات کووید-۱۹

file name : -برگ44.pdf
file size : 7 MB
دانلود

گزاره برگ پاسخ سریع ۲ به سوالات مهم کووید-۱۹

file name : -برگ-پاسخ-سریع2-1.pdf
file size : 6 MB
دانلود

گزاره برگ پاسخ سریع به سوالات مهم کووید-۱۹

file name : -برگ-پاسخ-سریع.pdf
file size : 914 KB
دانلود

رصد مقالات شماره ۲۵

file name : -مقالات-شماره-25.pdf
file size : 2 MB
دانلود

گزاره برگ ۴۳ تحقیقات کووید-۱۹

file name : -برگ-شماره43-1.pdf
file size : 3 MB
دانلود

معرفی بهترین های پژوهش حوزه کووید-۱۹

file name : -بهترین-های-پژوهش-در-حوزه-کووید-19.pdf
file size : 3 MB
دانلود

گزاره برگ ۴۲ تحقیقات کووید-۱۹

file name : -برگ42-1.pdf
file size : 6 MB
دانلود

گزاره برگ ۴۱ تحقیقات کووید-۱۹

file name : -برگ-41.pdf
file size : 6 MB
دانلود

گزاره برگ ۴۰ تحقیقات کووید-۱۹

file name : -برگ40-1.pdf
file size : 3 MB
دانلود

گزاره برگ ۳۹ تحقیقات کووید-۱۹

file name : 39-گزاره-برگ-1.pdf
file size : 3 MB
دانلود