اخبار و رویدادها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

پنجمین جلسه شورای مرکزی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹، روز ...
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی لارستان
به اطلاع می رساند  معاونت تحقیقات و فناوری و کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان ...
دومین فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۹
به اطلاع می رساند، معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در نظر دارد، در راستای اجرای  بند «ک»  آیین نامه ...
چهارمین جلسه شورای مرکزی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹، روز ...
سومین جلسه شورای مرکزی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹، روز ...
فراخوان جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور ...
اولین فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۹
به اطلاع می رساند، معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در نظر دارد، در راستای اجرای  بند «ک»  آیین نامه ...
دومین جلسه شورای مرکزی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹، روز ...
نخستین جلسه شورای مرکزی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری نخستین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹، روز ...
کارگاه آموزشی جستجوی منابع اطلاعاتی بالینی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، کارگاه آموزشی با عنوان “جستجوی ...
برگزاری نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸، در ...
مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر سال۱۳۹۸ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری، صبح روز یکشنبه مورخ۴ اسفندماه سال ۱۳۹۸ مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر ...