گزاره برگ ۴۲ تحقیقات کووید-۱۹

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان http://corona.research.ac.irو آموزش پزشکی چهل  و دومین گزاره برگ با عنوان: « اقدامات پیشگیرانه در دوران کووید-۱۹ و رصد مستمر آن ها و برخی سیستم های هشدار برای تشخیص زودهنگام موج ها» توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹ و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان مهیا و جهت اطلاع در فایل پیوست می باشد.

آدرس سایت کمیته ساماندهی: «corona.research.ac.ir»

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.