چاپ الکترونیکی فصلنامه اعتیاد پژوهی شماره ۸۵( ویژه فصل زمستان ۱۳۹۹)

در استمرار سلسله انتشارات دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، به اطلاع می رساند، فصلنامه اعتیاد پژوهی شماره ۵۸ (ویژه فصل زمستان ۱۳۹۹) در ۷ نسخه منتشر و به صورت الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی زیر قابل بهره برداری برای عموم متخصصین و پژوهشگران است.

بارگذاری فصلنامه اعتیاد پژوهی شماره ۵۸ (ویژه فصل زمستان ۹۹) در:
پایگاه بین المللی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
بانک اطلاعات نشریات کشور
پرتال جامع علوم انسانی
پایگاه تخصصی مجلات نور
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
ایران مدکس
فصلنامه اعتیاد پژوهی

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم