پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸ معرفی شدند.

پیرو فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر سال ۱۳۹۸، مدیریت تحقیقات و فناوری ، اسامی منتخبین در سه سطح  هیات علمی، کارکنان و دانشجویان را اعلام نمود.

اعضای هیات علمی:

۱- دکتر مقداد عبداله پور علی تپه       

۲- دکتر محمدرفیع بذرافشان

۳- دکتر نظام الدین منگلی زاده

کارکنان:

۱- حامد دلام

۲- راضیه رحمتی

۳- دکتر سمانه حاجی حسینی

دانشجویان:

۱- نگار تمدنی

۲- صدیقه عبدالهی

۳- کبری حسین پور

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم