پنجمین جلسه شورای مرکزی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹، روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی بصورت مجازی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون مباحثی از جمله طرح های تحقیقاتی و …. بحث و تبادل نظر شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم