مقالات منتخب رشته روانپزشکی سال ۱۳۹۹

به اطلاع می رساند، لیست مقالات منتخب بورد روانپزشکی برای سال ۱۳۹۹ در فایل پیوست جهت بهره برداری، ارائه گردیده است. همچنین علاقمندان می توانند کلیه منابع مورد اشاره در آدرس اینترنتی http://sanjesh.ir نیز دریافت نمایند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم