مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر سال۱۳۹۸ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری، صبح روز یکشنبه مورخ۴ اسفندماه سال ۱۳۹۸ مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر  در محل دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی لارستان، با حضور دکتر محمد حسین کریمی رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی لارستان، دکتر زهرا کشتکاران معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی ، به همراه جمعی از اعضای محترم هیات علمی و  اساتید و پژوهشگران برتر دانشگاهی برگزار گردید.

لیست پژوهشگران برتر به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

هیات علمی

 

۱

دکتر مقداد عبداله پور علی تپه

۲

دکتر محمدرفیع بذرافشان

۳

دکتر نظام الدین منگلی زاده

کارکنان

 

۱

حامد دلام

۲

راضیه رحمتی

۳

دکتر سمانه حاجی حسینی

دانشجویان

 

۱

نگار تمدنی

۲

صدیقه عبدالهی

۳

کبری حسین پور

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم