فراخوان پذیرش متقاضیان دوره دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، در نظر دارد از بین رشته های قید شده در ذیل اقدام به پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی نماید.

ردیف

سازمان/ موسسه/دانشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات

استاد راهنمای مود تایید

رشته دکتری تخصصی پژوهشی مورد تایید

ظرفیت پذیرش مصوب (نفر)

۱

شیراز

بیهوشی و مراقبت های ویژه

دکتر مهرداد عسگریان

سیاست گذاری سلامت

۱

۲

شیراز

پیومند و ترمیم اعضاء

دکتر نگار آذر پیرا

علوم سلولی کاربردی

۱

۳

شیراز

پیومند و ترمیم اعضاء

دکتر محمد حسین کریمی

ایمنی شناسی پزشکی

۱

۴

شیراز

پیومند و ترمیم اعضاء

دکتر بیتا گرامی زاده

پزشکی مولکولی

۱

۵

شیراز

حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

دکتر علیرضا مهدی زاده

فیزیک پزشکی

۱

۶

شیراز

سرطان شناسی

دکتر محبوبه رزمخواه

ایمنی شناسی پزشکی

۱

۷

شیراز

سیاستگذاری سلامت

دکتر سید تقی حیدری

آمار زیستی

۱

۸

شیراز

سیاستگذاری سلامت

دکتر کامران باقری لنکرانی

سیاستگذاری سلامت

۱

۹

شیراز

شیمی دارویی و گیاهی

دکتر امیررضا جاسبی

فارماکوگنوزی

۱

۱۰

شیراز

شیمی دارویی و گیاهی

دکتر امیررضا فیروزی

فارماکولوژی

۱

۱۱

شیراز

علوم بهداشتی

دکتر علیرضا چوبینه

ارگونومی

۱

۱۲

شیراز

علوم دارویی

دکتر یونس قاسمی

بیوتکنولوژی دارویی

۱

۱۳

شیراز

علوم دارویی

دکتر حسن نیک نهاد

سم شناسی

۱

۱۴

شیراز

فرآورهای گیاهان دارویی

دکتر کامیار زمردیان

قارچ شناسی پزشکی

۱

۱۵

شیراز

فناوری سلولهای بنیادی

دکتر نادر تنیده

علوم سلولی کابردی

۱

۱۶

شیراز

کولورکتال

دکتر عباس رضائیان زاده

اپیدمیولوژی

۱

۱۷

شیراز

میکروب شناسی

دکتر پریسا بدیعی

قارچ شناسی پزشکی

۱

۱۸

شیراز

میکروب شناسی

دکتر علی محمد تمدن

نانو فناوری دارویی

۱

جمع کل

 

 

 

 

۱۸

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.