فراخوان سیزدهمین کنگره ایمنی شناسی آمریکای لاتین

فراخوان سیزدهمین کنگره ایمنی شناسی آمریکای لاتین، در کوبا، موخ ۱ لغایت ۵ نوامبر ۲۰۲۱ (برابر با ۱۰ لغایت ۱۴ آبان ۱۴۰۰) برگزار می گردد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم