فراخوان دریافت مقاله

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت آمادگی خود را جهت چاپ مقالات حاصل از پایان نامه،  طرح تحقیقاتی و مقالات اعضای هیات علمی بصورت رایگان اعلام می دارد. این مجله با آدرس http://journal.jmu.ac.ir  قابل مشاهده و ارسال مقاله می باشد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم