فراخوان اولویت های پژوهشی تحقیقات کووید-۱۹ مشترک از طریق معاونت بهداشت و تحقیقات و فناوری

به اطلاع می رساند معاونت و تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت بهداشت  از طریق نیماد در راستای انجام پژوهش کاربردی و پاسخگو اقدام به ارسال اولویتهای پژوهشی نموده است که در فایل پیوست می باشد.  

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم