فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹


معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی لارستان هر ساله طی برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش، اقدام به ارزیابی پژوهشی و انتخاب پژوهشگران برتر در سه سطح اعضای هیات علمی، کارکنان (محققین آزاد) و دانشجویان می نماید و از برگزیدگان مذکور تقدیر به عمل می آورد.
مستندات اعضای هیات علمی و دانشجویان در دانشکده های پرستاری و بهداشت و مستندات کارکنان در ستاد مرکزی بررسی خواهد شد. لذا پژوهشگران محترم در سطح هیات علمی و دانشجویی می توانند دستاوردهای خود را در قالب تکمیل فرم های ارسال شده در فایل پیوست به همراه مستندات مربوطه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه به تاریخ۹۹/۹/۲۳ به معاونت پژوهشی دانشکده های پرستاری و بهداشت و پژوهشگران در سطح کارکنان نیزمی توانند مستندات خود را تا تاریخ مذکور به مدیریت تحقیقات و فناوری واقع در معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، ارسال نمایند. قابل ذکر است پژوهشگران دانشکده های پرستاری و بهداشت، بیمارستانها و نیز شبکه های بهداشت می توانند مستندات خود را از طریق معاونین پژوهشی و یا رابط پژوهشی خود ارسال نمایند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.