فراخوان ارسال مقالات ترویجی نشریه انگور

به اطلاع می رساند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین مجوز انتشار مجله ترویجی انگور را از شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج اخذ نموده است. علاقمندان می توانند کلیه مقالات علمی، مروری و کوتاه خود را در زمینه انگور ( کاشت، داشت، برداشت، مکانیزاسیون، به نژادی، آفات و بیماری ها، بازاریابی، صنایع تبدیلی و ….) و فراورده های جانبی آن در این مجله منتشر نمایند.

آدرس سایت مجله: qazvingrape.areeo.ac.ir

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم