رونمایی از «سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور»

«سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور» به عنوان یکی از سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران «نوپا» در آدرس https://rpis.research.ac.ir راه اندازی و همزمان با هفته پژوهش رونمایی شده است. این سامانه در برگیرنده عناوین و اطلاعات بیش از ۲۰۰ هزار عنوان طرح تحقیقاتی و پایان نامه  دانشگاه های علوم پزشکی است. در این سامانه از طریق جستجوی ساده و پیشرفته، می توان اطلاعات طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب و خاتمه یافته دانشگاه ها را بازیابی نمود. از این سامانه برای جلوگیری از تکرار پژوهش های قبلی و بررسی عناوین تکراری و به زودی برای مشابهت یابی عناوین و متن پروپوزال ها و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها استفاده خواهد شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم