دریافت مقاله

به اطلاع می رساند، مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آماده دریافت، داوری سریع و انتشار مقالات اعضای هیات علمی دانشگاهها، محققین و پژوهشگران محترم سراسر کشور در حوزه علوم پزشکی می باشد. نویسندگان در صورت تمایل می توانند مقالات خود را در زمینه های مختلف علوم پزشکی به آدرس های زیر ارسال نمایند.

تماس

آدرس سایت مجله

نام مجله

میلادجلیلیان ۰۸۳۳۸۳۹۳۱۵۲

https://www.jrpsjournal.com/

Journalof Report in Pharmaceutical Sciences

طیبه نجفی ۰۸۳۳۴۲۸۲۶۷۰

 https://jivresearch.org/jivr/index.php/jivr/index

Journal of Injury and Violence Research

فریده علیخانی ۰۸۳۳۸۳۹۳۱۵۶

https://sites.kowsarpub.com/jkums/

Journalof Kermanshah University of Medical Sciences

ویدا سپاهی ۰۸۳۳۸۳۶۹۸۵۹

https://sites.kowsarpub.com/erms/

Educational Research in Medical Sciences

محمدحسین پوراسد ۰۸۳۳۸۱۶۲۵۴۸

https://sites.kowsarpub.com/jcrps/index.html

journalofclinical Research in paramedical Sciences

دکتر هوشیار حسینی ۰۸۳۳۷۲۸۳۰۶۸

https://sites.kowsarpub.com/ijhls/

InternationalJournal of Health and Life Science

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.