تمدید فراخوان طرح های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند، فراخوان طرح های پژوهشی واجد اولویت کلان منطقه ۵ توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی تمدید گردید. لذا مقتضی است، پروپوزال های همراستا با ماموریت ویژه آن کلان منطقه در تاریخ ۹۸/۹/۱۷ لغایت ۹۸/۱۱/۱۷ در کمیته کلان مناطق سامانه نصر به آدرس «http://rms.nasrme.ac.ir» ثبت گردد.   

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم