برگزاری کارگاه «آشنایی با نرم افزارهای متاآنالیز»

مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری مرکز کاکرین ایران، کارگاه مجازی سه روزه کشوری با عنوان «آشنایی با نرم افزارهای متا آنالیز»  در تاریخ ۲ الی ۴ مرداد ماه سال جاری از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹ با تدریس استاد برجسته کشوری برگزار می نماید. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام در کارگاه به سامانه http://workshop.research.ac.ir مراجعه نمایند. کارگاه در بستر skyroom به آدرس https://www.skyroom.online/ch/kumsresearch/syrman برگزار خواهد شد. نام کاربری و رمز عبور برای ورود به بستر skyroom هر دو کد ملی شرکت کنندگان تعدیف خواهد شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم