برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸، با حضور دکتر عبداله پور علی تپه سرپرست مدیریت پژوهشی و سایر اعضای شورای پژوهشی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون طرح های تحقیقاتی، پرداخت حق التشویقی مقالات و….. بحث و تبادل نظر شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم