برگزاری هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸، در سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار گردید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم