برگزاری ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸، با حضور دکتر محمد حسین کریمی ریاست دانشکده علوم پزشکی لارستان ، سرکار خانم دکتر زهرا کشتکاران سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و سایر اعضای شورای پژوهشی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون طرح های تحقیقاتی، پرداخت حق التشویقی مقالات و….. بحث و تبادل نظر شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم