برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری دومین جلسه شورای پژوهشی پیرامون بررسی وضعیت فعلی مرکز رشد، با حضور دکتر زهرا کشتکاران سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، دکتر مقداد عبداله پور سرپرست مدیریت پژوهشی، دکتر اقبال سخاوتی رئیس مرکز رشد و سایر اعضای شورای پژوهشی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سخاوتی به ارائه گزارشی از وضعیت فعلی مرکز رشد و وضعیت دانشکده علوم پزشکی در رنکینگ فناوری پرداختند و در ادامه نیز سرکار خانم دکتر کشتکاران پویش بهار همدلی را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای مشارکت هر چه بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی جهت کمک مالی به آسیب دیدگان ناشی از سیل اخیر و تامین هزینه های مربوط به بازسازی مناطق اسیب دیده در فاز سوم بحران مطرح گریده است را ارائه نمودند و اعضا را جهت مشارکت در پویش فوق ترغیب نمودند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم