برگزاری جلسه راه اندازی استارتاپ ویکند و مالکیت فکری در دانشکده علوم پزشکی لارستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری جلسه راه اندازی استارتاپ ویکند و مالکیت فکری ، با حضور دکتر مقداد عبداله پور سرپرست مدیریت پژوهشی، دکتر اقبال سخاوتی رئیس مرکز رشد و سایر اعضای شورای پژوهشی برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر سخاوتی بحث استارتاپ ویکند و به طور کلی استارتاپ را برای اعضا معرفی نمودند و پیشنهاد نمودند که در مراحل مقدماتی کارگاه های آموزشی مباحث مختلف مرتبط نظیر کارگاه ایده پردازی، خلاقیت، تجاری سازی و غیره در سطح دانشگاه برگزار گردد. در مرحله بعد استارتاپ درقالب فراخوان ایده انجام شود و پس از انجام مراحل مقدماتی زمینه جهت برگزاری استارتاپ ویکند در دانشگاه ایجاد می شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم