برگزاری دوره آنلاین ترجمان دانش

به اطلاع می رساند داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺗﻬــﺮان، در نظر دارد دوره آنلاین ترجمان دانش را ﺗﻮﺳــﻂ آﻗــﺎی دﮐﺘــﺮ آﯾــﺖ اﺣﻤــﺪی ﻋﻀــﻮ ﻣﺤﺘــﺮم ﻫﯿــﺄت ﻋﻠﻤــﯽ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺗﻬــﺮان، در تاریخ ۱۰ آذرماه ۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ویژه اعضای محترم هیات علمی، داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼــﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠــﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﭘــﮋوﻫﺶ برگزار نماید. علاقمندان می توانند جهت شرکت در دوره و ثبت نام به آدرس http://vc.qums.ac.ir/vcr-meeting ، از طریق نرم افزار Adobe connect  استفاده نمایند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.