بازدید معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و همراهان از ساختمان در حال احداث مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری عصر روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷، سرکار خانم دکتر کشتکاران سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان به همراه سرکار خانم مریم صدیق سرپرست دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) و جناب آقای دکتر عبداله پور سرپرست مدیریت پژوهشی و برخی اساتید، از ساختمان در حال احداث مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی (Molecular and Cellular Biology Research Center)   بازدید نمودند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم