انتشار مستندات مربوط به کرونا

به اطلاع می رساند، وقایع مرتبط با مقابله با کووید -۱۹  در جمهوری اسلامی ایران در قالب ۶ جلد مستند به چاپ رسیده که فایل الکترونیکی آن در سایت وبدا وزارت بهداشت در دسترس عموم قرار گرفته است.  

آدرس مستندات در سایت https:// behdasht.gov.ir در tab «سایر» در بخش مستندات کرونا به شرح ذیل می باشد:

۱- همکاری های بین بخشی در مقابله با کووید ۱۹ http://behdasht.gov.ir/XBR

۲- مدافعین سلامت در خط مقدم مبارزه با کووید ۱۹http://behdasht.gov.ir/XzR

۳- اقدامات جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری کووید http://behdasht.gov.ir/XwR

۴- روایت کرونا از زبان روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور http://behdasht.gov.ir/XxR

۵- روایت کرونا از زبان مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://behdasht.gov.ir/XyR

Preparedness and Response for the Control of COVID-19 in the IslamicRepublic of Iran http://behdasht.gov.ir/XvR

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم