ارسال نتایج پژوهش طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی

به اطلاع می رساند، نتایج  پژوهش طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی توسط دکتر حمیدرضا صرامی، به همراه پیشنهادهای کاربردی، جهت بهره برداری پژوهشگران در فایل پیوست می باشد.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم