ارسال نتایج طرح پژوهشی بررسی نگرش مرتکبان جرائم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها …….

به اطلاع می رساند، نتایج پژوهش بررسی نگرش مرتکبان جرائم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها نسبت به میزان اثر بخشی مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسیدگی به این جرائم در محاکم قضایی- استان کرمان ،  در فایل پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم