معرفی مدیریت تحقیقات و فناوری

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشكی لارستان، یكی از چهار مدیریت زیر مجموعه معاونت آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده است كه زیر نظر معاونت آموزش پژوهش و فرهنگی دانشجویی فعالیت می كند. مدیریت پژوهشی و فناوری، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه پژوهش دانشکده را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های پژوهشی دانشکده و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان، كاركنان بخشی از فعالیت های این مدیریت است. این مدیریت، آزمایشگاه های پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی، کتابخانه های دانشگاهی و بیمارستانی و مرکز رشد فناوری های سلامت را در زیر مجموعه خود دارد. دانشكده های مختلف نيز از طريق معاونين پژوهشی منتصب از سوی رؤسای دانشكده ها فعاليت های تحقيقاتی خود را تحت نظارت اين مدیریت اجرا می نمايند.

research

دانشکده علوم پزشکی لارستان

Larestan University of Medical Sciences

مأموریت ها

 • تامین منابع علمی و اطلاع رسانی به روز
 • کمک به تولید و انتشار علوم از طریق چاپ کتب و مقالات
 • توانمندسازی در زمینه پژوهش با برگزاری دوره ها و کارگاه ها
 • جذب و تامین اعتبارات برای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

استراتژی ها

 • مسئله محور کردن پژوهش
 • زمینه سازی تحقق اقتصاد دانش بنیان
 • توسعه ارتباط با صنعت و جامعه از طریق مراکز رشد 
 • افزایش تعداد نشریات علمی – پژوهشی و علمی - ترویجی

ارزش ها

 • اولویت پژوهش های بنیادی و کاربردی
 • حمایت همه جانبه از پژوهش و پژوهشگران
 • اهمیت و اولویت ایجاد بستر مناسب برای پژوهش
 • استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه های اجرایی و عملی

اخبار و رویدادها

پنجمین جلسه شورای مرکزی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال ۱۳۹۹، روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی ...
بیشتر بخوانید

پیوندهای مفید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی

0

تعداد مقالات در پایگاه اسکاپوس

0

تعداد طرح های تحقیقاتی در سال 1399

0

h-index دانشکده