ماهنامه پارک علم و فناوری قزوین

به اطلاع می رساند، فایل pdf ماهنامه پارک علم و فناوری قزوین (ویژه مهر، آبان و آذر) جهت بهره برداری بپیوست می باشد.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم