فراخوان جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مراکز تحقیقاتی (به پیوست) پس از قبولی در آزمون کتبی وزارت متبوع و انجام مصاحبه، جهت سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم