فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸

معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان هر ساله طی برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش، اقدام به ارزیابی پژوهشی و انتخاب پژوهشگران برتر در سه سطح اعضای هیات علمی، کارکنان (محققین آزاد) و دانشجویان  می نماید و از برگزیدگان مذکور تقدیر به عمل می آورد.

پژوهشگران می توانند دستاوردهای پژوهشی خود را (مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۷/۷/۱ الی ۱۳۹۸/۶/۳۱) در قالب تکمیل فرم موجود در فایل پیوست به همراه مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ به واحد مدیریت تحقیقات و فناوری واقع در معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، واحد۹، ساختمان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان (ساختمان سینا) ارسال نمایند. قابل ذکر است پژوهشگران دانشکده های پرستاری و بهداشت، بیمارستانها و نیز شبکه های بهداشت می توانند مستندات خود را از طریق معاونین پژوهشی و یا رابط پژوهشی خود ارسال نمایند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم