دستورالعمل اجرایی «اولین جشنواره فرهنگی و هنری یاریگران زندگی»

با عنایت به برگزاری اولین دوره «جشنواره فرهنگی-هنری باریگران زندگی» با موضوعات فیلم، پویانمایی، تیزر، عکس، پوستر و نماهنگ و شعارهای پیشگیری از اعتیاد در سال ۱۳۹۹ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، دستورالعمل اجرایی جشنواره مذکور جهت بهره برداری ، بپیوست می باشد.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم