برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو در بانکهای اطلاعاتی

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری کارگاه کارگاه پیشرفته جستجو در بانکهای اطلاعاتی روزهای شنبه و یک شنبه مورخ ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه سال۱۳۹۸ ، با حضور اعضای محترم هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشگاهی در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی لارستان (واحد ۴۰۲) برگزار گردید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم