برگزاری کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت در دانشکده علوم پزشکی لارستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت تحقیقات و فناوری کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت ، روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۶/ ۱۳۹۸، با حضور اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران در دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر سخاوتی مراحل مختلف ثبت اختراعات و ابداعات را در سامانه ثبت اختراع برای اعضا به طور کامل ارائه نمودند. و در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم